Limity

Vážení adresáti, v oficiálnych médiách dostávajú priestor len vybraní politici a dobre motivovaní mediátori a nie bežní radoví občania. Čo si myslí radový občan, to sa k nám nedostane alebo len s určitými problémami cez alternatívu. Preto v snahe priblížiť názor radovej občianky z ČR posielam link, ktorý podáva alternatívny názor na „mackoviny“ v televízii. […]