Založ si blog

Dokážeme na Slovensku zabrániť návratu do Rakúsko – Uhorska … pandémia nevedomých

Energetická chudoba. Nechcem písať o tvorbe cien podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ale poukázať na to, že občania strácajú energiu niečo riešiť.
Niekedy práve tá najťažšia rana v živote , najviac posilní !
V čom tu vidíte otvorené vládnutie?
,, https://www.minv.sk/?ros_participacia2_konferencie_na_spolupraci_zalezi

https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/konferencie/2022/STUPAVSKA%20KONFERENCIA_NA%20SPOLUPRACI%20ZALEZI_2022.pdf
Ďakujeme Vám, že ste v roku 2022 sledovali online cyklus NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ!
Dovoľte krátku rekapituláciu, (do ktorej by sme radi prostredníctvom stručného dotazníka zakomponovali aj Vás) a predstavenie ponuky na rok 2023.
Toto je od nás zároveň posledný pracovný mail v tomto rokuJ
ČO SME VÁM PONÚKLI V ROKU 2022?
FEBRUÁR – INICIATÍVA PRE OTVORENÉ VLÁDNUTIE (OGP)
Predstavili sme Vám, čo je celosvetová Iniciatíva pre otvorené vládnutie, ktorej je Slovensko súčasťou už od roku 2011 a aké benefity to našej krajine môže priniesť, v druhom podujatí sme ukázali konkrétny príklad OGP Local z Banskej Bystrice.
MAREC – PARTICIPÁCIA A ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
V prvom podujatí sme s ľuďmi zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR, Žilinského samosprávneho kraja a DSS v Okoči diskutovali o tom, ako je možné účinne a aktívne napomáhať inklúzii týchto ľudí aj zo strany samosprávy. V ďalšom podujatí sme hovorili o Stratégii dlhodobej starostlivosti, z pohľadu expertov: Asociácie na ochranu práv pacientov, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Sociofóra, ale aj zo strany riaditeľov zariadení sociálnych služieb z Humenného a z Bratislavy.
MÁJ – PARTICIPÁCIA A POMOC ĽUĎOM Z UKRAJINY
Zástupcovia samosprávy z Košíc, Bratislavy, Uliče a Uble nám porozprávali, ako si poradili v prvých dňoch po vypuknutí vojny, keď na Slovensko prichádzali ľudia z Ukrajiny, často len s jednou igelitkou. Ako nastaviť integráciu ľudí z Ukrajiny sme sa dozvedeli od predstaviteľov ZMOS, organizácie Mareena, mesta Humenného a Bratislavského samosprávneho kraja.
JÚN – PARTICIPÁCIA A REGIONÁLNA SAMOSPRÁVA
Regióny by sa mali stať hybnou silou vo verejnej správe, na Slovensku tento trend zatiaľ nie veľmi badateľný, no je dôležité takúto diskusiu otvárať. Svoje názory a skúsenosti prezentovali predstavitelia Únie miest Slovenska, ÚSV ROS, miest Poprad a Žilina a Banskobystrického samosprávneho kraja. Ďalšie podujatie bolo venované konceptu prípravy koordinátorov participácie Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja, ktorú realizuje v rámci národného projektu Participation Factory z Českej republiky.
OKTÓBER – PARTICIPÁCIA A ENERGETICKÁ KRÍZA
O potrebe riešiť energetickú udržateľnosť koncepčne a s plnou vážnosťou – nielen o ohľadom na aktuálnu energetickú krízu, či vojnu na Ukrajine – sme hovorili so zástupcami Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry, združenia Priatelia Zeme – CEPA a Únie miest Slovenska. Konkrétne energetické opatrenia predstavili zástupcovia ZMOS, Energetickej agentúry na podporu smart regiónu Prešovského samosprávneho kraja, miest Galanta a Dubnica nad Váhom.
Spoznali ste jednotlivé procesy zapájania verejnosti, metódy, ako zaujať, zapojiť a spolupracovať s verejnosťou, spôsoby ako si Vaši kolegovia a kolegyne z iných samospráv poradili s rôznymi situáciami, na ktoré pri spoločnej tvorbe verejných politík natrafili, spoznali ste inšpiratívne a praktické príklady z praxe. Stále viac a viac sa však vynárala otázka, kto stojí za všetkými týmito procesmi? Kto o týchto procesoch rozmýšľa, zvažuje možnosti, pozná chod úradu, kalendár úradu, komunikuje v rámci úradu s jeho ostatnými zložkami, navrhuje a vyhodnocuje spôsob komunikácie a spolupráce s verejnosťou?
Preto sme sa rozhodli pripraviť pre Vás špeciálnu minisériu MODERNÁ ÚRADNÍČINA, v ktorej chceme objasniť nielen základné pojmy participácie, ale aj podporiť úradníkov a úradníčky v ich úsilí pri zapájaní verejnosti do spolutvorby verejných politík a doviesť ich k uvedomeniu si svojej role v celom participatívnom procese.
NOVEMBER – MODERNÁ ÚRADNÍČINA
Prvé dva diely, ktoré sme zrealizovali v novembri, vyvolali u Vás veľký záujem.
V prvej časti sme 15. novembra 2022 hovorili o tom, čo je vlastne verejná politika a kde sa s ňou ako úradníci a úradníčky verejnej správy stretávate. Privítali sme hostí z akademického prostredia Emíliu Beblavú, riaditeľku Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, Roberta Martina Hudeca, ktorý je súčasne aj poslancom mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Alexandru Polákovú Suchalovú, ktorá pôsobí aj ako expertka pre participáciu na Úrade splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a zostavu diskutérov doplnil priamou skúsenosťou zo spolutvorby verejných politík Matej Polák, ktorý bol pre verejnú správu partnerom z opačnej strany, z pozície prezidenta Asociácie záchrannej zdravotnej služby.

 1. novembra 2022 sme sa venovali tomu, ako tvoriť verejné politiky participatívne. O realizovaných participatívnych procesoch konkrétnych verejných politík hovorili Ľudmila Dragulová z Ministerstva kultúry SR, Danka Gavalierová zo Žilinského samosprávneho kraja, Mária Milková a Alexandra Poláková (ÚSV ROS), podujatie moderoval Matej Miklian. Najvýraznejšie v diskusii rezonovala myšlienka, že participácia je vzájomné učenie sa – úradníkov aj občanov. Na záver Marcel Hofer (ÚSV ROS) predstavil nový formát o e-nástrojoch v participácii.
  ČO CHYSTÁME V ROKU 2023?
  FEBRUÁR 2023 / termín ešte upresníme
  MODERNÁ ÚRADNÍČINA III.
  Aká je rola úradníka / úradníčky v participatívnom procese?
  MODERNÁ ÚRADNÍČINA IV.
  Ako riadiť participatívne procesy a budovať kapacity pre participáciu vo vnútri inštitúcie?
  Ostatné témy v roku 2023 budeme plánovať aj podľa Vašich námetov.
  PARTICIPÁCIA V DIGITÁLNEJ ÉRE
 2. JANUÁRA 2023
  Korona nás všetkých naučila masívnejšie využívať e-nástroje a rôzne online platformy. Ako ich ale čo najlepšie využiť v práci úradníka pri zapájaní občanov? Odpovede nájdete v novom formáte – workshope/seminári Participácia v digitálnej ére, kde Vám predstavíme praktické skúsenosti s využívaním konkrétnych e-nástrojov participácie. Začíname už 24. januára 2023.
  DOTAZNÍK
  V dotazníku nám pomôžte prosím zhodnotiť celý cyklus za rok 2022 a súčasne sa už môžete prihlásiť na januárový termín Participácia v digitálnej ére. Kapacita je síce obmedzená, workshopov/ seminárov chystáme od januára do júna niekoľko, takže sa budete môcť prihlásiť aj na niektorý z ďalších termínov, o ktorých Vás budeme postupne informovať. Súčasne, ak máte dobrú skúsenosť s niektorým z e-nástrojov, otvárame priestor aj pre Vás a môžete sa stať spolutvorcom workshopu/semináru, stačí označiť túto možnosť v dotazníku.
  Link na dotazník:
  https://forms.gle/HqZw2iYeVyntC6hq9
  SLEDOVANOSŤ V ROKU 2022
  V roku 2022 sme zaznamenali na našich podujatiach cyklu Na občanoch záleží viac ako 2500 zhliadnutí, čo si veľmi vážime a ĎAKUJEME VÁM!
  Veríme, že aj v roku 2023 pripravíme témy, ktoré budú pre Vás zaujímavé.
  KDE NÁJDETE VŠETKY PODUJATIA
  Na našom YOUTUBE KANÁLI NP PARTI USV ROS. Staňte sa jeho odberateľom a nič Vám neujde:
  https://bit.ly/youtube_npparti
  Podujatia sú aj na našej webstránke:
  https://www.minv.sk/?ros_participacia_skolenia_na_obcanoch_zalezi Igor H.

S chuťou sa najesť, je už minulosťou

05.02.2023

Po tom, čo EÚ schválila nové nariadenie, ktoré v budúcnosti umožní spracovávať v potravinách viac hmyzu, strhol sa veľký rozruch. Mnohé potraviny už ale hmyz obsahujú a my vám prezradíme aký.Nové nariadenie EÚ vyvoláva u mnohých ľudí nevôľu a znechutenie, pretožeV poslednej dobe sa v našich potravinách dajú spracovať aj cvrčky domové a plesnivec.V budúcnosti [...]

Čas , ktorý sme predpovedali sa približuje, ale ktorá víťazná politická strana nasledujúcich parlamentných volieb si to uvedomuje?

02.02.2023

Článok som mohol nazvať aj jednoduchšie, ale čím jednoduchšie sa tu človek vyjadruje, tým horšie to občania chápu!Každý štát, ktorý nám média predložia v správach, má problém s korupciou, a tak sa bude v nasledujúcom roku riešiť téma digitálnej meny.Záujem o digitálne meny medzi centrálnymi bankami sa viac ako zdvojnásobil. Stále viac štátov je presvedčených, [...]

Kedy skončí utrpenie

21.01.2023

Ani svedkovia jehovoví a ani kresťanskí hodnostári nám nepomôžu! Dokonca ani najkompetentnejší nám nepomôžu, preto že občania, ktorí sú nevedomí a falošní,si asi ani pomoc nezaslúžia! https://www.facebook.com/Spacek.republika/videos/467698118670205/ video: https://ereport.sk/referendum-nie-je-o-ficovi/ Igor H.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Spoločnosť Bélu Kélera

08.02.2023 23:54

Naša spoločnosť sa venuje prezentácii hudobného odkazu skladateľa, huslistu a dirigenta Bélu Kélera (1820 - 1882), najslávnejšieho rodáka z Bardejova.

1. BASKET KLUB Michalovce

1.BASKET KLUB MICHALOVCE

08.02.2023 23:51

Sme mládežnícky basketbalový klub v Michalovciach.

dve percentá dane, Pravda, 2%

MAMILA, o. z.

08.02.2023 23:44

MAMILA poskytuje pomoc a podporu počas celej doby dojčenia. Vypĺňa priestor medzi túžbou žien dojčiť a zdrvujúcou realitou, s ktorou sa stretávajú.

QUASARS

QUASARS

08.02.2023 23:37

OZ QUASARS už 15 rokov úspešne zastrešuje koncertné a edukatívne projekty súboru Quasars Ensemble - držiteľa Krištáľového krídla za rok 2013 v kategórii Hudba.

spravodlivy

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 107
Celková čítanosť: 1317933x
Priemerná čítanosť článkov: 12317x

Autor blogu

Kategórie