…pokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude

Ako sa v pesničke spieva, nie vždy ak vôbec niekedy,sa mali Slováci dobre. Najviac na to doplácali vždy po prevratoch alebo vojnách. Je to preto, že si nedokázali zabezpečovať kontrolu podľa článku 2 v Ústave Slovenskej republiky?Žeby sa nakoniec ľudia predsa len poučili a po toľkoročnom premýšľaní a pozorovaní rôznych spoločenských zriadení,ktorým Slovensko a hlavne […]